top
Image Alt

Despre noi

Biserica Emanuel este Trupul lui Hristos (1 Cor. 12:12-13), alcătuit din oamenii care au fost mântuiți prin primirea Evangheliei exprimată în credința totală în Domnul Isus Hristos, (Fapte 2:36, 1 Cor. 1:2) și pocăință (Fapte 2:38, 41), fiind născuți din nou (Evrei 12:23) și sfințiți prin jertfa Domnului Isus Hristos (1 Cor. 1:2). Suntem credincioși care ne-am mărturisit public credința noastră prin botezul Nou Testamental (Fapte 2:38, 41), și care în locul în care ne aflăm suntem consacrați sfințirii (1 Corinteni 1:2), adevărului biblic (1 Timotei 3:15), slujirii active și închinării permanente pentru cinstirea Domnului și Mântuitorului nostru.

Noi credem că Isus Hristos este Dumnezeu. El este a doua Persoană a Sfintei Treimi și posedă toate atributele divine, fiind egal, consubstanțial și coetern cu Dumnezeu Tatăl (Ioan 10:30; 14:9).El este Creator, nu creație (Ioan 1:1-3). El este Părintele Veșniciilor, adeverit ca Sursa Eternității (Isaia 9:6). El a fost conceput de Duhul Sfânt în pântecele Fecioarei Maria (Luca 1:35) și astfel a fost născut pe pământ, având două naturi, ele fiind inconfundabile, neschimbătoare, indivizibile și inseparabile: pe deplin Dumnezeu, și tot așa, în mod adevărat și deplin uman, dar fără păcat (Filipeni 2:5-8; Evrei 4:15; 7:26).

...este preocupata de: - Predicarea Cuvântului (Fapte. 2: 42),- Păstrarea Legăturilor Frăţeşti (Fapte. 2:42),- Promovarea Cinei Domnului (Fapte. 2:42),- Promovarea Rugăciunii (Fapte. 2:42),- Promovarea Unităţii Frăţeşti (Fapte. 2:43-46),- Promovarea Disciplinei Frăţeşti (Matei 18:15-18),- Promovarea Scopului Suprem: a lăuda pe Dumnezeu şi nimic altceva (Fapte. 2:47).

Tot ceea ce se întâmplă în viața noastră și în slujirea noastră trebuie evaluat pe baza modului în care aceasta influențează slava lui Dumnezeu. Soli Deo Gloria!

Daniel Godja

Pastor

Latest From our Blog

We Build Hope

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
a

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.