Articole

S-a isprăvit!

Categories: Articole,Sarbatoare

De cele mai multe ori când revizualizăm în mintea noastră scena răstignirii nu ne concentrăm deloc asupra crucii. Nu ne face plăcere să ne reamintim de tortura și pierdem cu mare ușurință esența, adică LUCRAREA ISPRĂVITĂ LA CRUCE! Isus a isprăvit-o pentru mine și pentru tine, EL care s-a oferit ca jertfă pentru ca noi să fim iertați și pentru a ne sfinți.

 

 Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare zi şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot şterge păcatele, El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeuşi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui. Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi (Evrei 10:11-14)

Crucea a fost evenimentul central al lucrării Domnului Isus pe pământ cu alte cuvinte miezul Evangheliei creștine. Dumnezeu, în Hristos, S-a pus în locul nostru și a purtat păcatul nostru pe cruce, ”… că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări’’ ( 2 corinteni 5:19 a)

Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:19-20)
Când atârna pe cruce Isus a strigat: “S-a ispravit.” S-a plătit pentru Păcat. El a fost biciuit pentru vindecarea mea. Răstignit pentru eliberaraea mea. Isus nu va veni din nou să moară pe Cruce. A făcut-o o dată și a facut-o pentru toata lumea. Și prin aceasta jertfă am fost refăcuți perfecți in ochii Tatălui. Eu sunt perfect acum. Eu voi fi perfect mâine. Când corpul meu este bolnav, eu sunt perfect, pentru că totul s-a isprăvit prin El.Crucea a fost un preț uriaș, și EL l-a plătit pentru toata lumea inclusiv pentru mine. Este un preț personal. Da, Isus a murit pentru lume dar a murit și pentru mine.
Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu niciun chip: Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, şi zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei! (Isaia 49:15-16)

Isaia a proorocit în capitolul 49 că numele noastre sunt gravate în palmele lui Dumnezeu. Gravate este prea frumos spus în comparație cu sensul original ebraic al cuvântului care tradus ar fi : că numele noastre au fost scupltate cu un cui și cu o daltă în mâinile lui Dumnezeu.

Când te gândesti apoi la modul în care Mesia a fost crucificat, sensul este chiar mai mare. În timp ce mâinile lui Isus erau și trebuiau pironite pe cruce, se scria cu toată dragostea numele tău si al meu în ele. Dumnezeu nu te va uita, numele tău a fost săpat (scris) în palmele Fiului Sau .

S-a isprăvit pentru că EL a făcut posibil acest lucru!

Dacă deci prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Hristos! (Romani 5:17)

Suntem de multe ori tentați ca noi să facem, noi să rezolvăm, noi să isprăvim DAR A FACUT-O EL pentru noi! S-a isprăvit o dată și pentru totdeauna, EL ne-a făcut perfecti, sfinți.

Deci, ce se întâmplă când mă simt copleșit?

Ma gândesc la Cruce. A fost Isus copleșit? Da! S-a isprăvit și cu asta!

Ce zici când te simți furios?

Gândeste-te la Cruce. A fost furia epuizanta? Da. S-a isprăvit și cu asta!

Când te simti frustrat?

A fost crucea frustrantă? Poți fi sigur de asta! Dar s-a isprăvit și cu asta!

Când vine vorba de boală?

A fost boala isprăvită la Cruce? Absolut! S-a isprăvit si cu asta!

De ce am nevoie să-mi amintesc de lucrarea isprăvită la Cruce? Pentru că atunci când uit că ”s-a isprăvit”, viața mea devine nebună, agitata, fără control. Refuză să accepti o viață haotică, grea, bolnavă și stresantă. S-a isprăvit într-adevăr! El, Isus a isprăvit totul pentru mine și pentru tine.

Învierea este victoria triumfătoare și gloriosă pentru fiecare credincios. Isus Hristos a murit, a fost îngropat, și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și El va veni din nou!

Cei morți în Hristos vor învia, iar cei care rămân și sunt în viață la venirea Lui vor fi răpiți ca să întâmpine pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. (1 Tesaloniceni 4:13-18)

De ce este învierea lui Isus Hristos importantă pentru mântuire? Pentru ca a demonstrat că Dumnezeu a acceptat jertfa lui Isus în numele nostru. Dovedește că Dumnezeu are puterea de a ne ridica din morți. Garantează că cei care cred în Hristos nu vor rămâne morți ci vor învia pentru viața veșnică. Slava Lui! S-a ispravit! Aceasta este nadejdea noastră binecuvântata!


Alina Nicula


The Greatest Life of All by Charles Swindoll

Logos Bible Software

http://www.gotquestions.org/resurrection-Christ-important.html

to Top