Articole

Hristos e Viu!

Categories: Articole,Sarbatoare

Suntem în săptămâna premergătoare sărbătorii învierii Domnului nostru Isus Hristos dintre cei morți, săptămâna care începe cu intrarea glorioasă a lui Isus în Ierusalim și culminează cu arestarea, judecarea și răstignirea Sa pe crucea de la Golgota.

Noi oamenii eram morți în greșelile și păcatele noastre: ‘’Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de Slava lui Dumnezeu‘’ (Romani 3:23). Prin urmare trebuia ca noi să fim judecați și condamnați, dar Dumnezeu a intervenit pentru noi zicând:’’ să cadă asupra Lui nelegiuirea noastra a tuturor…’’El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a cazut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți’’(Isaia 53:4-6).

Suferința lui Isus Hristos este judecata lui Dumnezeu în care judecătorul însuși a fost judecat. Căci dându-L pe fiul Său, El S-a dat pe sine. Învierea lui Isus din morți a fost continuarea faptului că jertfa Sa de pe cruce și-a atins scopul.

De aceea credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire, de asemenea ne va fi socotită și nouă ca neprihănire, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Isus Hristos, Domnul nostru.


Ilie Nica