Articole

Care este chemarea ta?

Categories: Articole,Candela Femeii

Ca și creștini, suntem chemați să slujim Domnului, oricând și în orice vreme, cu toată dragostea. Am fost creați într-un mod unic și special de către Domnul. Poate nu vă vine sa credeți, dar fiecare om are un rol specific în acest Univers. Domnul, în planul Său a scris în dreptul fiecăruia, un rol pe care acesta trebuie să și-l exercite în viața aceasta. Ușor de zis, greu de făcut. Întâlnesc mulți oameni speriați, triști, abătuți, pentru că nu-și cunosc acest rol sau mai bine zis, chemarea proprie.

Înainte de toate, vreau să explic faptul că vorbim despre chemarea generală și chemarea specială. Chemarea generală e sa fim plăcuți Domnului, să trăim și să fim asemeni Lui. Chemarea specială este proprie fiecărui individ în parte, adică fiecare om, potrivit darului cu care a fost înzestrat, lucrează pentru întregirea chemării generale. Și acum vine întrebarea: cum pot ști care este chemarea mea? De foarte multe ori suntem tentați să ne comparăm cu alții, căzând în dezamăgire, tristețe. Îi vedem pe alții că predică, evanghelizează, cântă, recită și vrem să fim și noi ca ei. Uităm adesea că fiecare dintre noi avem daruri speciale puse de Dumnezeu, pentru a fi de folos altora și pentru lărgirea Împarației Sale. Problema este că nu căutăm să descoperim aceste daruri, ci rămânem într-o stare depresivă, lăsând ca inima să fie întunecată de dezamagire și incertitudine.. Uităm că ceea ce poate face un om, nu poate face fiecare în parte. Fiecare om are drumul său și este de datoria lui să-și descopere acest drum. Foarte mulți creștini se angrenează în diferite lucrări, fără să aibă încuviințarea din partea Domnului, că locul lor e acolo. Nu putem trăi în acest haos. „Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,” Efeseni 4:11-12.

Astfel spus, întâi de toate, trebuie să specific faptul că este nevoie de o stare de smerenie, ascultare, călăuzire, întrospecție, lumină, dorința  pentru a căuta acest drum propriu. Nu va fi ușor, însă alături de Domnul, mintea ne va fi luminată și vom ști în ce direcție avem de mers. Ca să ne cunoaștem propria chemare, trebuie să învățăm să fim la dispoziția Domnului. De multe ori cerem în rugăciune să fim asemeni Domnului Isus. Nu ne dăm seama că de fapt, noi cerem ca Duhul Sfânt să își facă lucrarea în noi. Trebuie să ne lăsăm călăuziți de El, ca să aflăm destinul nostru. Destinul final este Împărăția Sa, însă fiecare are un destin al său, pentru a ajunge la ținta finală.

Cartea “Descoperă-ți darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu” scrisă de Don şi Katie Fortune, descrie darurile cu care am fost înzestraţi. Sunt prezentate cele 7 daruri din Biblie – darul: Slujirii, Învățăturii, Dărniciei, Discernământului, Administrării, Încurajării, Compasiunii. În 1 Petru 4:10 este scris „Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.” Așadar, potrivit acestui verset, fiecare om a primit un dar, adică un talent specific, pentru a-l întrebuința în folosul altora, ca un mandat acordat de harul felurit al lui Dumnezeu. De aceea suntem datori să-l administrăm cu credincioșie, să-l folosim, fără motivații greșite.

Trebuie să ne cunoaștem foarte bine, să descoperim ce putem, respectiv ce nu putem, unde suntem cei mai buni, iar în acel domeniu să căutăm să fim desăvârșiți. Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le avem în vedere pentru a înţelege chemarea noastră. Când Domnul s-a uitat la Ghedeon, l-a numit viteaz, deoarece El a văzut dincolo de ce era, a văzut potențialul din el.

Este nevoie de rugăciune pentru a descoperi voia lui Dumnezeu, cu privire la noi. „Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră” 1 Tesaloniceni 4:3. Fiecare dintre noi trebuie să caute să fie asemenea Domnului Isus, să facă voia Lui, să caute desăvârşirea şi sfinţirea oferită prin harului Său, iar potenţialul aşezat de către Dumnezeu în fiecare dintre noi în mod diferit, trebuie descoperit şi recunoscut ca fiind darul sau chemarea în lucrarea Lui. Important este ca acest dar cu care suntem înzestraţi să-l folosim din toată inima prin călăuzirea Domnului. Chemarea fiind individuală, trebuie să fie autentică necăutând să copieze succesele şi realizările chemării altora. Astfel, fiecare credincios devotat Domnului conform chemării sale, se va bucura de binecuvântări promise de Dumnezeu.

 

Articol recomandat de Alina Nicula

Sursa: www.resursecrestine.ro