Articole

Nu te uita înapoi!

Categories: Articole

Isus i-a răspuns: Oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi, nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.
Luca 9:62

Cei ce ară pământul cunosc justeţea exemplului dat de Mântuitorul, faptul că este imposibil să conduci drept un plug până la capătul ogorului dacă te uiţi înapoi. În mod asemănător, tot ceea ce stăpâneşte inima omului îl împiedică să ajungă la ţinta dorită de Dumnezeu.

Găsim această învăţătură în mai multe pasaje din Biblie:

 Uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte.

Filipeni 3:13

Niciun ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.
2 Timotei 2:4

Să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre.
Evrei 12:1,2

În toate împrejurările vieţii, Mântuitorul este Modelul desăvârşit pentru viaţa noastră. Isus și-a continuat calea fără să privească înapoi:

pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
Evrei 12:2

Să-L privim pe Mântuitorul, Domnul Isus, ca unicul Model de viaţă pe cărarea vieţii noastre! Să părăsim lucrurile şi locurile care aparţin păcatului şi să ne punem toată speranţa în Domnul şi Mântuitorul nostru fără să privim înapoi!


Sursa meditație: www.misiune.ro